Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel

Danh mục biên bản:

Phiếu yêu cầu:

Biên bản nghiệm thu A-B:

Mời bạn kích tải file dưới đây:

Xem thêm hướng dẫn bằng video tại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *