File excel quản lý dự án trên một trang giấy

Bạn kích vào đây để tải file:

File excel quản lý dự án trên một trang giấy lập theo cuốn sách “Quản lý dự án trên một trang giấy” của Clark Campbell. Ông đã viết cuốn sách này nhằm giúp bạn quản lý tốt hơn công việc của mình. Ông chia sẻ một hình mẫu tổ chức hết sức thú vị và những bí quyết quản lý thành công nhiều dự án trong vòng 10 năm qua – từ những dự án đơn giản cho tới những dự án có tính chất quyết định tới sự tồn tại của công ty. Dù đó là dự án đơn thuần vật chất hay trí tuệ, chuyên môn kỹ thuật hay đơn giản dễ hiểu, có phạm vi rộng hay hẹp thì cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn kiểm soát và tổ chức con người nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Công cụ Quản lý dự án trên một trang giấy hỗ trợ đắc lực cho những ai đang trong giai đoạn khó khăn của dự án, hài hòa tất cả các khía cạnh trong làm việc nhóm. Mặc dù đối với các dự án có quy mô lớn cần có những công cụ phức tạp hơn, song chúng ta có thể sử dụng nhiều lần công cụ Quản lý dự án trên một trang giấy nhằm tạo ra một chuỗi các dự án nhỏ sử dụng công cụ này để đạt được kết quả tốt nhất.

File excel Quản lý dự án trên một trang giấy cho phép Giám đốc Dự án hình dung được những điều cần thực hiện và làm thế nào để thực hiện điều đó. Đối với những người chủ dự án hoặc các nhà lãnh đạo, thông tin thường xuyên về tình trạng của dự án mới là quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *