Bài viết tổng hợp Archive

Các dòng chip Intel U, M, MQ, HQ, K là gì?

Giới thiệu chung Các dòng chip Intel có những hậu tố được đặt tên cho ta biết các điểm đặc trưng của dòng chip đó dựa vào 2 điểm là hiệu năng xử lý và khả năng tiết kiệm điện năng. Đây là phần quan trọng nhất trong việc giải thích ý nghĩa các kí …

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel đơn giản với file excel gồm 2 sheet: Danh mục vật tư: Dữ liệu chính gồm có mã vật tư, tổng hợp vật tư (Xuất-Nhập-Tồn). Vật tư được tổng hợp theo khoảng thời gian do người dùng nhập vào. Nhật ký kho: Dữ liệu chính gồm …