Sưu tầm Archive

Nhất định không cho 4 kiểu người này vay tiền, nếu không muốn đưa phiền phức tới cửa, “đòi nợ mà như đi ăn xin”

Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là việc nên làm, nhưng việc liên quan đến tiền bạc thì chưa chắc. Nếu bạn không muốn “đứng cho vay quỳ đòi nợ” thì tốt nhất nên từ chối khi 4 kiểu người này vay tiền. Như người ta thường nói: “Ở nhà nhờ bố mẹ, …