8 Th9 2019

Lập tiến độ thi công xây dựng bằng excel thật đơn giản

Tải file tại đây:
5 Th9 2019

Mẫu thanh toán công trình xây dựng theo thông tư 08/2016/TT-BTC

Mẫu thanh toán công trình xây dựng theo thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
5 Th9 2019

File excel quản lý dự án trên một trang giấy

File excel quản lý dự án trên một trang giấy được lập theo quyển sách cùng tên của tác giả Clark A. Campbell. Tất cả các thông tin yêu cầu có thể được tổng kết trong vòng một
4 Th9 2019

Tạo hồi ký thi công công trình xây dựng bằng excel

Tạo hồi ký thi công công trình xây dựng theo danh mục biên bản nghiệm thu bằng excel rất nhanh và tiện lợi.
4 Th9 2019

Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel

Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel rất tiện lợi cho anh em làm công tác hồ sơ chất lượng công trình xây dựng.
3 Th9 2019

Mẫu bảng tính đo bóc khối lượng cốt thép

Bảng tính tiện lợi cho các bạn đo bóc khối lượng cốt thép công trình xây dựng để phục vụ cho lập dự toán và thanh, quyết toán.