Đọc số tiền bằng chữ trong excel

Đọc số tiền bằng chữ trong excel sử dụng tổ hợp các hàm sẵn có trong excel, không dùng VBA hay Add-in, chỉ cần copy và paste rất tiện dụng cho các bạn làm thanh quyết toán, làm hợp đồng, làm báo giá… Sử dụng cực kỳ đơn giản, có hướng dẫn từng bước chi …

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel đơn giản với file excel gồm 2 sheet: Danh mục vật tư: Dữ liệu chính gồm có mã vật tư, tổng hợp vật tư (Xuất-Nhập-Tồn). Vật tư được tổng hợp theo khoảng thời gian do người dùng nhập vào. Nhật ký kho: Dữ liệu chính gồm …