Nhất định không cho 4 kiểu người này vay tiền, nếu không muốn đưa phiền phức tới cửa, “đòi nợ mà như đi ăn xin”

Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là việc nên làm, nhưng việc liên quan đến tiền bạc thì chưa chắc. Nếu bạn không muốn “đứng cho vay quỳ đòi nợ” thì tốt nhất nên từ chối khi 4 kiểu người này vay tiền. Như người ta thường nói: “Ở nhà nhờ bố mẹ, …

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel đơn giản với file excel gồm 2 sheet: Danh mục vật tư: Dữ liệu chính gồm có mã vật tư, tổng hợp vật tư (Xuất-Nhập-Tồn). Vật tư được tổng hợp theo khoảng thời gian do người dùng nhập vào. Nhật ký kho: Dữ liệu chính gồm …